millennials joy group

Hoe tevreden ben jij met jouw relaties?

Hoe tevreden ben jij met jouw relaties? 

We komen erachter als we kijken naar onze interpersoonlijke relaties. Dit zijn de relaties die we met andere mensen hebben, en dat zijn er nogal wat.

Om goede interpersoonlijke relaties te kunnen onderhouden heb je skills nodig die hier direct mee te maken hebben. Maar ook empathie en sociale verantwoordelijkheid zijn heel belangrijk.

Benieuwd hoe? Lees dan door.

  1. Interpersoonlijke relaties

Deze vaardigheid staat voor het ontwikkelen en onderhouden van wederzijds bevredigende relaties die gekenmerkt worden door inlevingsvermogen, vertrouwen en wederzijds geven en nemen.

Om duidelijk te maken hoe je hier goed in kunt zijn of worden identificeren we 3 componenten. Deze zijn gebaseerd op het programma voor sociale effectiviteit van relaties dat is gemaakt door erkende psychologen Drs. Samuel Turner en Deborah Beidel.

1 – Bewustzijn van jouw sociale omgeving

Hoe, waar en wanneer start je sociale interactie?

Door op te letten wat de ander bezighoudt kun je checken of het het juiste moment is om contact te zoeken. Als dat zo is, geef een subtiele opening tot contact met jouw lichaamstaal, door bijvoorbeeld te glimlachen.

2 – Interpersoonlijke skills

Als je dan dat gesprek bent begonnen, hoe houd je je verbaal en non-verbaal?

Als je vervolgens een gesprek wilt aanbinden, kun je kiezen uit veilige topics als de omstandigheden waarin jullie je beiden bevinden, werkzaken of gedeelde interesses of belangen. Dit wordt ook wel small talk genoemd. Begin met concrete vragen als hoe lang werk jij hier al, vind je het ook geen heerlijk weer, in die richting. Houd hierbij jouw lichaam naar de gesprekspartner toe gedraaid en houd een open houding aan (geen armen over elkaar dus!). Luister oprecht en laat je niet afleiden. De ander waardeert het als je doorvraagt uit interesse en besproken zaken herinnert. Het geeft aan dat jij om de connectie geeft. Stel dit jezelf maar eens andersom voor. Logisch toch?

Als het gesprek prettig loopt kun je meer ontastbare zaken bespreken die het gesprek verder brengen. Houd hierbij in gedachten dat het gaat om geven en nemen in de relatie. Bied een luisterend oor en stel jezelf open door te delen hoe jij je voelt. Tegenwoordig is luisteren al een groot goed. We hebben niet voor niks 1 mond en 2 oren! Dit bouwt een wederzijds bevredigende, gezonde relatie.

3 – Presentatie skills

Hoe maak je het spreken voor groepen of vreemden prettig?

Dit is ook een belangrijk aspect, omdat het jouw kans op betekenisvolle connecties vergroot. Als je op zoek bent naar nieuwe connecties en vrienden, kun je deze vinden terwijl je doet wat je leuk vindt. Met lef de ander te benaderen kun je na de eerdergenoemde small talk een vrijblijvend voorstel te doen elkaar weer eens te zien. Benut hierbij bijvoorbeeld de term ‘een keertje’; zo peil je de interesse bij de ander zonder te dwingend over te komen. Als de reactie positief is kun je daarna concreter worden om een afspraak te maken (wanneer, waar, etcetera).

Voor elk mens zijn prettige interpersoonlijke relaties enorm belangrijk. Het draagt bij aan jouw levensgeluk! Let daarom goed op met wie je omgaat, want “waar je mee omgaat word je mee besmet” zo zegt men ook wel.

Hoe voelt dit aangaan van bevredigende relaties voor jou, spannend of gesneden koek?

 2. Empathie

Empathie is het “emotioneel lezen van anderen”, herkennen, begrijpen en waarderen hoe anderen zich voelen. Empathie omvat het kunnen formuleren van uw begrip voor andermans perspectief en zich gedragen op een manier die getuigt van respect voor de gevoelens van anderen.

Empathie is een cruciale EQ-vaardigheid die het hart vormt van alle effectieve relaties. Denk bijvoorbeeld aan een liefdesrelatie, maar ook relaties met buren, collega’s, familie en vrienden.

Er bestaat nogal wat verwarring over deze enorm krachtige subschaal. Het is daarom goed te weten wat empathie níet is. Het heeft niets te maken met aardig doen, sympathiek zijn of het eens zijn met anderen.

De meeste verwarring is er tussen sympathie en empathie.

Met sympathie voel je mee met de ander a la “ik weet hoe je je voelt”. Hierdoor ga je mee in het gevoel dat classificeert als “gedeelde smart is halve smart”.

Met empathie toon je begrip en geef je aan dat je ander begrijpt, door bijvoorbeeld “je zult je wel uit het veld geslagen voelen” te zeggen. Je behoudt een zekere afstand, blijft objectief terwijl je de ander ziet en begrijpt. Veel constructiever!

Empathische statements hebben de kracht om relaties te transformeren. Door je bewust te zijn van jouw eigen emotionele temperatuur en die van de ander, constateer je tijdig of er potentie is om deze interactie uit de klauwen te laten lopen, en kun je dat dus voorkomen. Het begint vaak met ‘jij’ om het begrip te duiden. Beeld je bijvoorbeeld in dat je een gesprek hebt en je merkt dat de gesprekspartner harder en sneller begint te praten, omdat hij het niet eens is met jou. Je kunt dan stellen “je lijkt boos te worden” om vervolgens de check te doen “klopt dat?”. Er is geen beschuldiging nee, je geeft ruimte voor de ander om zijn emoties kenbaar te maken – soms zelfs voor zichzelf! Aansluitend kun je vragen op een persoonlijke en open manier waarom dit het geval is.

Als je hieraan wilt werken, let dan in jouw ontmoetingen met anderen op de lichaamshouding, de gezichtsuitdrukking, de gesproken woorden en de toon waarop ze gesproken worden.

3. Sociale verantwoordelijkheid

Dit is bewust een bijdrage leveren aan de maatschappij, de groepen waartoe men behoort, en in het algemeen aan het welzijn van anderen. Sociale verantwoordelijkheid omvat verantwoordelijk handelen, het hebben van een sociaal bewustzijn, en betrokkenheid tonen bij het grotere geheel. Het hoeft niet per se direct voordeel voor jezelf op te leveren.

Sociale verantwoordelijkheid is het moreel kompas dat jouw gedrag stuurt in de richting van het algemeen belang en het bijdragen aan de maatschappij en sociale groepen waar je toe behoort.

Dit is een interessante; het bevat een moraliteit die IQ niet kent.

Iemand die een grote sociale verantwoordelijkheid kende en ook empathisch veel vermogen had, was Diana, de prinses van Wales als voorvechter van gelijkheid en gezondheid voor iedereen ongeachte afkomst of inkomen. Zij wordt herinnerd als rolmodel van een social geweten en emotionele oprechtheid.  

Interpersoonlijke relaties zijn naar buiten gericht, en daarmee relatief makkelijk te veranderen. Wie goed doet, goed ontmoet wordt wel gezegd. Met sociale verantwoordelijkheid doe je goed, en zal men jou ook beschouwen als een prettig mens omdat je oog hebt voor jouw sociale omgeving en je zult mogelijk zelfs inspireren.

Reactie plaatsen