red heart

Sociale verantwoordelijkheid

Heb je daar ooit eerder van gehoord?

Het is een heel mooi en krachtig onderdeel van de emotionele intelligentie. We leggen het uit als bewust een bijdrage leveren aan de maatschappij, de groepen waartoe men behoort, en in het algemeen aan het welzijn van anderen.

Sociale verantwoordelijkheid omvat verantwoordelijk handelen, het hebben van een sociaal bewustzijn, en betrokkenheid tonen bij het grotere geheel. Het hoeft niet per se direct voordeel voor jezelf op te leveren.

Sociale verantwoordelijkheid is het moreel kompas dat jouw gedrag stuurt in de richting van het algemeen belang en het bijdragen aan de maatschappij en sociale groepen waar je toe behoort.

Dit is een interessante; het bevat een moraliteit die IQ niet kent.

Iemand die een grote sociale verantwoordelijkheid kende en ook empathisch veel vermogen had, was Diana, de prinses van Wales als voorvechter van gelijkheid en gezondheid voor iedereen ongeachte afkomst of inkomen. Zij wordt herinnerd als rolmodel van een social geweten en emotionele oprechtheid.

In bedrijven krijgt deze subschaal vorm als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of in het Engels Corporate Social Responsibility (CSR). Zo was de Body Shop bijvoorbeeld het eerste cosmeticamerk dat bekend maakte dat hun producten niet op dieren getest waren. Toentertijd was dit nog helemaal geen item op basis waarvan consumenten hun keuze bepaalden, maar de eigenaar van de Body Shop vond dit belangrijk, het mocht niet ten koste gaan van dieren. Met dit startschot is deze sociale verantwoordelijkheid langzaamaan gegroeid naar een verwachting die consumenten hebben van hun cosmeticamerk.

Wie goed doet, goed ontmoet.

Interpersoonlijke relaties zijn naar buiten gericht, en daarmee relatief makkelijk te veranderen. Met sociale verantwoordelijkheid doe je goed, en zal men jou ook beschouwen als een prettig mens omdat je oog hebt voor jouw sociale omgeving en je zult mogelijk zelfs inspireren.

Reactie plaatsen