emotions board

Hoe uit jij jouw emoties?

In hoeverre ben je in staat om de emoties die je voelt op een constructieve manier te uiten?

Laten we kijken naar de 3 factoren die deze zelfexpressie beïnvloeden.

 

  1. Emotionele expressie

Dit is het openlijk uiten van gevoelens, verbaal en non-verbaal

Mensen die hun emoties effectief uiten, gebruiken woorden en lichaamstaal om hun gevoelens over te brengen, op een manier die niet kwetsend is voor anderen.

De verhouding van verbale en non-verbale communicatie is onderzocht door onder andere Albert Mehrabian. Wist je dat bij interactie slechts 7% van de communicatie bestaat uit gesproken woorden? 38% draait om de tone of voice die je hebt en de resterende 55% (!) wordt opgemaakt uit de lichaamstaal.

Als deze vormen van communicatie overeenstemmen, komen gedrag en gevoelens oprecht over. Is dit niet het geval, dan voel je dat meteen aan. Denk maar eens aan een gesprek met een vriendin, die zegt dat ze geïnteresseerd is in wat je vertelt. Maar tijdens het gesprek zie je haar regelmatig even naar haar telefoon kijken om te checken of haar appjes binnen zijn gekomen. Niet tof, right?!


2. Assertiviteit

Als je jouw gevoelens, overtuigingen en gedachten op een sociaal acceptabele manier kan uiten die geen afbreuk doet aan anderen, ben je assertief. 

Stel je een lijn voor tussen de woorden passief en agressief. Midden op deze lijn ligt assertiviteit, een plaats waar je met anderen werkt door de juiste woorden op het juiste moment te vinden om jouw gevoelens en gedachten te uiten.

Het onderscheid tussen passief, assertief en agressief is belangrijk om deze subschaal goed te begrijpen. 

Om assertief te zijn heb je 3 dingen nodig: 

  1. Herken je gevoelens voor je ze uit. 
  2. Beheers voldoende impulscontrole en emotionele expressie om jouw onvrede met een gepaste intensiteit te uiten zonder in blinde woede te flippen. 
  3. Sta voor wat jij gelooft en jouw rechten op een respectvolle manier.

Door tijdig en met respect te communiceren wat je vindt, voelt de ander zich begrepen en voorkom je dat jij zelf emoties opkropt die niet meer constructief geuit kunnen worden maar vaak omslaan naar passief-agressieve of agressieve expressie waar niemand op zit te wachten. Is toch maar slecht voor je hart. Het komt vaak voort uit wat we tegen onszelf zeggen; angst is er omdat we bang zijn dat de ander ruzie met ons zoekt of ons voor aap zet.

Assertief zijn voelt voor mensen vaak bevrijdend. Als jij leert te herkennen wat je wilt, waar je in gelooft, hoe je je voelt en je kunt dit zonder erom heen te kletsen overbrengen, staat er niks in de weg om mensen je te laten helpen krijgen wat je wilt. Top toch!


3. Onafhankelijkheid

Met deze vaardigheid kun je jezelf richting geven en vrij zijn van emotionele afhankelijkheid van anderen. Besluitvorming, planning, en dagelijkse taken krijgen autonoom vorm.

Hier zit een zeker risico in, dat je afdekt door in situaties de voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen. Onafhankelijk zijn betekent dat je je zelfstandig kunt voelen, denken en werken.

Je kunt nog zo’n hoog IQ hebben, maar als je EQ dit niet matcht kom je er niet ver mee. 

Als je niet duidelijk kan maken wat je wilt en hoe je er komt, word je beperkt in jouw succes. Als je namelijk afhankelijk en enorm slim bent, hinder je je eigen potentieel omdat je nooit zelf initiatief neemt en je blijft hangen op wat anderen vinden. Je maakt jezelf ermee onderworpen aan andermans grillen. Dit komt vaak voort uit onzekerheid en besluiteloosheid. 

 

Heb jij bijvoorbeeld altijd een vriend of vriendin nodig om de stad mee in te gaan, omdat je het sneu en eng vindt om alleen te gaan (wat zullen de mensen wel niet van je denken)? Als je hiervoor kiest, creëer je een afhankelijkheid die je van nieuwe avonturen weerhoudt en je eenzaam en saai doet voelen als jouw vriendenkring andere plannen heeft. Wil je dit veranderen? Daag jezelf dan uit om eens iets met jezelf voor jezelf te doen. Iets simpels al alleen gaan shoppen bijvoorbeeld. Volg jouw eigen interesses. Niet alleen leef je zo een fijn onafhankelijk leven, ook trek je like-minded mensen aan die geïnteresseerd zijn in wat je doet. En trust me, anderen zijn meer met zichzelf bezig dan met kijken naar hoe jij in je eentje aan het shoppen bent – als ze al tijd hebben daarvoor zullen ze je bewonderen om je onafhankelijkheid, inspirator!

De kans zit er dik in dat jouw mate van onafhankelijkheid beïnvloed is door jouw opvoeding. Jouw ouders hebben een bepaalde onderlinge afhankelijkheid, die je als kind mee hebt gekregen, en wat je wellicht als normaal hebt aangenomen.  

Daarbij is het van invloed hoe jij jezelf ziet. Hoe prettiger je in je vel zit, hoe zekerder je bent over jezelf en daarmee onafhankelijker.

Reactie plaatsen