grandfather grandchild

Generaties

In ons leven hebben we grofweg te maken met 4 generaties; die van jouw grootouders, ouders, jezelf en jouw kroost. Als je mazzel hebt, krijg je de 5e generatie van jouw kleinkinderen ook nog mee.

We gebruiken het woord regelmatig, maar wat is nu precies een generatie? We starten daarom met de definitie. 

“Een generatie is in sociologische betekenis een categorie mensen die in dezelfde periode van een x aantal jaren geboren zijn en te maken heeft met gemeenschappelijke eigenschappen die individuele verschillen kunnen overrulen.”

Generaties waar we momenteel mee te maken hebben, noemen we chronologisch de babyboomers, generatie X, Y en Z. Er worden wel eens andere termen of koosnaampjes voor gebruikt en de jaartallen die gebruikt worden om de start en het einde van de generaties aan te geven verschillen wel eens. 

Wat opvallend is, is dat een generatie zich vormt in opvolging van de voorgaande generatie en de ontwikkelingen die zich voordeden op met name politiek en economisch gebied. Jouw wereldbeeld is mede bepaald door deze kaders. Het bepaalt mede welke doelstellingen belangrijk worden gevonden, wat acceptabel is en welke prioriteiten gesteld worden.

We onderscheiden generaties in de volgende tijdframes.  

 1. Babyboomers
   Geboren 1945-1960
   Ook bekend als: protestgeneratie
   
 2. Generatie X
   Geboren 1961-1980
   Ook bekend als: “verloren” generatie
   
 3. Generatie Y
   Geboren 1981-1995
   Ook bekend als: millennials, prestatiegeneratie

 4. Generatie Z
   Geboren > 1995
   Ook bekend als: digital natives, netgeneratie

  Wil je meer weten over de generaties en hoe ze met elkaar omgaan, met de nodige tips voor smooth communicatie? Check de online course van Skillennial. 
Reactie plaatsen