teamwork

De ideale werksituatie voor millennials

Op de werkvloer werken collega’s uit verschillende generaties samen aan een gedeeld doel. Fascinerend is het om te zien dat op weg naar het bereiken van dat doel, elke generatie haar eigen verwachtingen en voorkeuren heeft van de manier waarop het doel bereikt wordt.

Dit maakt het belangrijk om te weten wat die verwachtingen en voorkeuren zijn, om zo goed en prettig mogelijk (samen) te werken. Laten we eens checken wat voor millennials de ideale werksituatie is.

Een wezenlijk verschil met eerdere generaties is dat de millennial niet voor, maar met organisaties wil werken. Het gaat allang niet meer over baanzekerheid en zo lang mogelijk voor dezelfde baas werken. Wél gaat het over persoonlijke ontwikkeling en optimalisatie van de skillset als professional om zo goed mogelijk te worden in jouw vak, ongeacht voor welke organisatie(s) dat is. Waar de millennial zo goed mogelijk begeleid wordt en kansen geboden krijgt, daar vind je hem of haar. En dan niet per se als werknemer, maar misschien wel als ZZP’er, want: vrijheid en flexibiliteit!

Waar we vroeger spraken over management dat werknemers aangaf wat voor werk er gedaan moest worden en wanneer het af moest zijn, werken millennials het liefst met leiders die vertrouwen en richting geven, om de aanpak en uitvoering vervolgens aan de professional over te laten.

De ideale manager leider is dan ook een supporter die gidsend in plaats van directief optreedt. Daarbij is het waardevol om als gelijkgestemden met elkaar om te gaan en middels interactie het werk zo goed en snel mogelijk te doen. Immers, managers geven aan wat er moet gebeuren, leiders geven aan hoe.

Het is ook belangrijk dat de waarden van het bedrijf en de sfeer goed aansluiten. Werken wordt niet gezien als een noodzakelijk kwaad, maar als een activiteit die aansluit op persoonlijke normen en waarden op een plek waar je je prettig en gewaardeerd voelt.

Een werkplek die voldoet aan bovenstaande kan rekenen niet op de arbeidslevenslange inzet, maar wel op zijn of haar toewijding zolang de werkrelatie productief en boeiend blijft. Een uitdaging voor werkgevers en opdrachtgevers, die zich gemakkelijk laat omdenken naar een kans op productiviteit, innovatie en toewijding. Misschien is het voor senior werkgevers wat spannend om niet op aanwezigheid maar output te sturen. Onthoud dan: outside the comfort zone, that’s where the magic happens. ;)

Reactie plaatsen