direction

Millennial reality check

Objectief te blijven door dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, dat is realiteitstoetsing. Deze skill houdt ook in het te herkennen wanneer emoties of vooringenomenheid iemand minder objectief maken.

Je kunt het 'met beide benen op de grond staan' of 'goed inspelen op de situatie' noemen, maar bij realiteitstoetsing gaat het erom de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Dit betekent dat je de situatie, middelen en toekomstige trends nauwkeurig weet in te schatten, zodat je realistische plannen kunt maken en haalbare doelen kunt stellen.

Bij menselijke interactie kun je spreken van 3 ‘waarheden’; de jouwe, de mijne en de echte waarheid. Dit komt door de subjectieve beleving van ieder persoon. Je geeft zelf geur en kleur aan de situatie op basis van jouw paradigma, dat gevormd is door jouw levenservaringen en opvoeding. Dit is niet erg, maar je moet je er wel bewust van zijn om jouw subjectieve bril niet ongemerkt het roer over te laten nemen.

Als er bijvoorbeeld iets naars gebeurt, je wordt bijvoorbeeld ontslagen, kun je jezelf vertellen dat je een loser bent die niet eens een baan kan houden als je jezelf niet zo tof vindt. Maar feitelijk ben je nog jong, je kunt leren van de situatie zodat het niet weer gebeurt…en door! Zo zet je angst en negatieve self-talk om in een kans. 

Dit betekent geenszins dat je geen emoties mag of kan voelen, het betekent slechts dat je erkent dat de emoties er zijn en deze uit kan filteren om voor jezelf zo goed mogelijke besluiten te nemen.

Zoals dit voor jou geldt, geldt dit ook voor anderen. Als jij mensen ontmoet, kun je daar een bepaalde energie of intentie bij voelen. Als je aan de slag gaat met realiteitstoetsing, zul je dit bewuster zien en vervolgens het ook uitfilteren wanneer het niet nuttig is.

Een extreem voorbeeld van een situatie hierbij is die vriendin die nu écht de ware liefde zegt te hebben gevonden. Ja, hij is in het verleden vaak vreemdgegaan, maar hij is nu echt veranderd hoor. Dat zegt hij zelf ook. Love is blind sometimes. Uit blinde liefde steekt ze haar koppie in het zand, maar jij gunt jouw vriendin echte liefde en doorziet deze subjectieve lezing van de situatie. Het is beter als ze voor zichzelf kiest en niet weer haar hart gebroken krijgt, dat zou een betere beslissing zijn.

Nu is het makkelijker dit voor een ander te doorzien, dus gaan we oefenen.

Schrijf de feitelijke situatie op in de linkerkolom en daarnaast in de middelste kolom welke self-talk er speelde; wat was de situatie in jouw hoofd? Dit kan voelen als een mindfuck, dus neem er de tijd voor. Wat waren nu de feiten en wat was jouw interpretatie? Iemand die er bij was maar niet emotioneel betrokken raakte heeft vaak een neutrale lezing van de situatie en kun je daarom vragen om de feiten. Vraag jezelf daarna wat je van jouw self-talk toen vond en schrijf dit op in de rechterkolom. Door deze vergelijking zie je hoe jouw emoties invloeden kunnen hebben op jouw realiteit en daarmee jouw beslissingen.

Doe er je voordeel mee!

Reactie plaatsen