businessman

Millennial jobhoppen

Herhaaldelijk snel van baan veranderen wordt ook wel jobhoppen genoemd. Het wordt in algemene zin niet positief bedoeld. Het zou namelijk impliceren dat een werkgever niet op je kan rekenen, omdat je zo weer kan vertrekken.

Lang werken voor dezelfde werkgever was vroeger een groot goed. De loyaliteit van babyboomers werd gewaardeerd door werkgevers. Het was heel normaal dat je jouw hele werkzame leven voor dezelfde baas werkte. Het bood stabiliteit en zekerheid voor zowel de werknemer als de werkgever.

Tegenwoordig is dit niet meer de norm. Voor millennials zijn niet zozeer een stabiel en zeker werkend leven, maar vrijheid en persoonlijke ontwikkeling juist belangrijk. Van de werkgever wordt niet zozeer een vast contract verwacht, maar dat betekent niet dat de werkgever het er makkelijker op krijgt. Want de millennial verwacht wel dat het werk uitdaagt tot professionele en misschien wel persoonlijke ontwikkeling en een soort partnerschap biedt om het werk goed te kunnen doen. De werkrelatie is puur, maar niet onvoorwaardelijk. Is de klus geklaard of het ontwikkelingsdoel van de millennial behaald, dan moeten zich doorgroeimogelijkheden aandienen of de kans is reëel dat de millennial zijn of haar biezen pakt en elders zich verder gaat ontwikkelen. Bijkomend voordeel voor de millennial is een groot netwerk van contacten.

Het gevolg voor de arbeidsmarkt is veel meer beweging. Waar eerder eens of enkele keren in iemands professionele leven een match gevonden moest worden met een werkgever, wordt nu meer op output gestuurd. Dit vereist een actievere rol van de werkgever, die helder op het netvlies moet hebben wat en wie er nodig is. Hier ligt een kans in besloten om als werkgever kosteneffectiever te werken.

Wat ons betreft is jobhoppen vanaf vandaag niet langer een negatieve term!

Reactie plaatsen