man mirror

Hoe zie jij jezelf?

Jouw zelfbeeld geeft aan in welke mate jij jezelf respecteert, begrijpt en accepteert wat je eigen sterke en zwakke punten zijn. Het zelfbeeld wordt vaak in verband gebracht met gevoelens van innerlijke kracht en zelfvertrouwen. 

Maar verwar het niet met blind zelfvertrouwen; jezelf oppompen en de beste vinden is niet de kunst en bovenal niet te ambiëren al is het omdat dit vaak bij psychopaten het geval is. 

Nee. Mensen met een goed ontwikkeld zelfbeeld respecteren zichzelf en accepteren zowel hun persoonlijke kracht als hun beperkingen, terwijl ze tevreden en zelfverzekerd blijven.

Dit is het fundament van jouw emotionele intelligentie. Zit het niet goed met jouw zelfbeeld, dan kunnen de overige skills van emotionele intelligentie zich op basis hiervan op een beperkte manier ontwikkelen, en dat is niet per se bevorderend voor jouw gevoel van geluk. Zeker de moeite waard om jezelf verder in te verdiepen. 

Reactie plaatsen